Lập dự án đầu tư xây dựng Part 6

Nội dung của bài học 6:

  • Phân loại ban quản lý dự án
  • Ai là người quyết định thành lập ban quản lý dự án.
  • Cũng như chức năng quyền hạn của ban quản lý dự án ra sao
  • Để cần trở thành Giảm đốc ban quản lý dự án cần phải có những tiêu chí gì?
  • Vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì?

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 6:

About the author

lapduandautuxaydung