All posts in "lập dự án đầu tư xây dựng"
Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 2

By lapduandautuxaydung / 20/02/2017

Nội dung của bài học 2: Trình tự đầu tư xây dựng Các giai đoạn trong trình tự đầu tư xây dựng Các nội dung công việc trong trình tự đầu tư xây dựng Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 2:

Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 3

By lapduandautuxaydung / 19/02/2017

Nội dung của bài học 3: Định nghĩa báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Những dự án nào thì phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, ai thẩm định báo cáo Quyết định chủ trương đâu tư Video bài học lập dự án […]

Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 4

By lapduandautuxaydung / 18/02/2017

Nội dung của bài học 4: Chủ đầu tư xây dựng công trình là ai? Dự án đầu tư xây dựng gồm mấy loại cách phân loại ra sao? Ai là người sẽ ra quyết định đầu tư xây dựng công trình? Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 4:

Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 5

By lapduandautuxaydung / 17/02/2017

Nội dung của bài học 5: Thiết kế sơ bộ là gì? Thiết kế sơ bộ được lập trong giai đoạn nào của dự án Thiết kế sơ bộ có những nội dung gì? Nó được quy định tại văn bản pháp lý nào Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số […]

Share

Lập dự án đầu tư xây dựng Part 6

By lapduandautuxaydung / 16/02/2017

Nội dung của bài học 6: Phân loại ban quản lý dự án Ai là người quyết định thành lập ban quản lý dự án. Cũng như chức năng quyền hạn của ban quản lý dự án ra sao Để cần trở thành Giảm đốc ban quản lý dự án cần phải có những tiêu […]

Share

Lâp dự án đầu tư xây dựng part 7

By lapduandautuxaydung / 15/02/2017

Nội dung của bài học 7: Định nghĩa báo cáo nghiên cứu khả thi Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi Thiết kế cơ sở là gì gồm những bản vẽ nào Cách phân loại công trình xây dựng Cách phần cấp công trình xây dựng Video bài học lập dự án đầu tư […]

Share

Lâp dự án đầu tư xây dựng part 8

By lapduandautuxaydung / 14/02/2017

Nội dung của bài học 8: Trong trường hợp nào thì phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? Nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm những gì? Cơ quan nào có quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật? Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số […]

Share

Lập dự án đầu tư xây dựng bài 9 – Hồ sơ thiết kế

By lapduandautuxaydung / 13/02/2017

Nội dung bài học lâp dự án đầu tư xây dựng số 9 Có mấy loại thiết kế xây dựng Có mấy bước thiết kế Thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước là gì? áp dụng với dự án nào Hồ sơ thiết kế gồm những gì? Hồ sơ thẩm định thiết kế gồm những […]