Lâp dự án đầu tư xây dựng part 8

Nội dung của bài học 8:

  • Trong trường hợp nào thì phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?
  • Nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm những gì?
  • Cơ quan nào có quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 8:

About the author

lapduandautuxaydung