Lâp dự án đầu tư xây dựng part 7

Nội dung của bài học 7:

  • Định nghĩa báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Thiết kế cơ sở là gì gồm những bản vẽ nào
  • Cách phân loại công trình xây dựng
  • Cách phần cấp công trình xây dựng

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 7:

About the author

lapduandautuxaydung