Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 3

Nội dung của bài học 3:

  • Định nghĩa báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
  • nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
  • Những dự án nào thì phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, ai thẩm định báo cáo
  • Quyết định chủ trương đâu tư

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 3:

About the author

lapduandautuxaydung