Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 4

Nội dung của bài học 4:

  • Chủ đầu tư xây dựng công trình là ai?
  • Dự án đầu tư xây dựng gồm mấy loại cách phân loại ra sao?
  • Ai là người sẽ ra quyết định đầu tư xây dựng công trình?

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 4:

About the author

lapduandautuxaydung