Lập dự án đầu tư xây dựng bài 9 – Hồ sơ thiết kế

Nội dung bài học lâp dự án đầu tư xây dựng số 9

  • Có mấy loại thiết kế xây dựng
  • Có mấy bước thiết kế
  • Thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước là gì? áp dụng với dự án nào
  • Hồ sơ thiết kế gồm những gì?
  • Hồ sơ thẩm định thiết kế gồm những gì?
  • Ai có quyền thẩm định hồ sơ thiết kế?

Xem nội dung bài học về lập dự án đầu tư xây dựng

 

About the author

lapduandautuxaydung