All posts in " ban quản lý dự án "
Share

Lập dự án đầu tư xây dựng Part 6

By lapduandautuxaydung / 16/02/2017

Nội dung của bài học 6: Phân loại ban quản lý dự án Ai là người quyết định thành lập ban quản lý dự án. Cũng như chức năng quyền hạn của ban quản lý dự án ra sao Để cần trở thành Giảm đốc ban quản lý dự án cần phải có những tiêu […]