All posts in " Chủ đầu tư xây dựng "
Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 4

By lapduandautuxaydung / 18/02/2017

Nội dung của bài học 4: Chủ đầu tư xây dựng công trình là ai? Dự án đầu tư xây dựng gồm mấy loại cách phân loại ra sao? Ai là người sẽ ra quyết định đầu tư xây dựng công trình? Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 4: