All posts in " hồ sơ thiết kế "
Share

Lập dự án đầu tư xây dựng bài 9 – Hồ sơ thiết kế

By lapduandautuxaydung / 13/02/2017

Nội dung bài học lâp dự án đầu tư xây dựng số 9 Có mấy loại thiết kế xây dựng Có mấy bước thiết kế Thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước là gì? áp dụng với dự án nào Hồ sơ thiết kế gồm những gì? Hồ sơ thẩm định thiết kế gồm những […]