All posts in " Thiết kế sơ bộ "
Share

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 5

By lapduandautuxaydung / 17/02/2017

Nội dung của bài học 5: Thiết kế sơ bộ là gì? Thiết kế sơ bộ được lập trong giai đoạn nào của dự án Thiết kế sơ bộ có những nội dung gì? Nó được quy định tại văn bản pháp lý nào Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số […]