Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 5

Nội dung của bài học 5:

  • Thiết kế sơ bộ là gì?
  • Thiết kế sơ bộ được lập trong giai đoạn nào của dự án
  • Thiết kế sơ bộ có những nội dung gì?
  • Nó được quy định tại văn bản pháp lý nào

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 5:

About the author

lapduandautuxaydung