Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Part 2

Nội dung của bài học 2:

  • Trình tự đầu tư xây dựng
  • Các giai đoạn trong trình tự đầu tư xây dựng
  • Các nội dung công việc trong trình tự đầu tư xây dựng

Video bài học lập dự án đầu tư xây dựng số 2:

About the author

lapduandautuxaydung